Нашите продукти:

Слънчогледови ядки "Confectionary"

Слънчогледови ядки "Confectionary"

Слънчогледови ядки "Bakery"

Слънчогледови ядки "Bakery"

Начупени слънчогледови ядки (чипс)

Начупени слънчогледови ядки (чипс)

Тиквено семе - необелено

Тиквено семе - необелено

Тиквено семе - голо

Тиквено семе - голо

Тиквено семе - обелено

Тиквено семе - обелено

Тиквено семе - обелено

Тиквено семе - обелено

Bulgarian Chick-peas 8+

Bulgarian Chick-peas 8+

Black sunflower seeds

Black sunflower seeds

Confectionery black sunflower seeds "Favorit"

Confectionery black sunflower seeds "Favorit"

Sprouted sunflower kernels

Sprouted sunflower kernels