Технологичен комплекс на КИБ АГРО ЕООД

Kib agro hall

Технологичен комплекс: КИБ АГРО

Gat 3928 resize

Складова база на КИБ АГРО ЕООД

Gat 3913 resize

Технологична линия - КИБ АГРО ЕООД

Gat 3895 resize

Технологична линия - КИБ АГРО ЕООД

Gat 3925 resize

Склад за готова продукция - малки разфасовки

Gat 3907 resize

Склад за готова продукция - големи разфасовки