Технологичен комплекс на КИБ АГРО ЕООД

Технологичен комплекс: КИБ АГРО

Складова база на КИБ АГРО ЕООД

Технологична линия - КИБ АГРО ЕООД

Технологична линия - КИБ АГРО ЕООД

Склад за готова продукция - малки разфасовки

Склад за готова продукция - големи разфасовки